ZAKOŃCZONO REMONT W URZĘDZIE GMINY

Szanowni Państwo,

w dniu 14 września 2020 r. zakończono prace remontowe pomieszczeń w  Urzędzie Gminy Wietrzychowice. W wyniku przeorganizowania stanowisk pracy punkt kasowy wraz z dziennikiem podawczym został zlokalizowany tuż obok głównego wejścia do budynku.

Obecnie w punkcie kasowym mogą Państwo:

  • dokonać wpłat
  • złożyć pismo/dokumenty/wniosek
  • uzyskać informację w sprawach merytorycznych

Takie usytuowanie kasy oraz dziennika podawczego zostało podyktowane obecną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie oraz bezpieczeństwem osób załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.