Zaproszenie do składania ofert

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH.


Do pobrania:

Ogłoszenie/ Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Umowa
  4. Dokumentacja techniczna

Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH:


Poniżej do pobrania – Modyfikacje treści i załączników Ogłoszenia/Zaproszenia do składania ofert dot.  postępowania o pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH: