ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

„Przebudowa  drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid.391 w m.  Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice”.

W załączeniu:

  1. Oferta ścieżka rowerowa
  2. zaproszenie do składania ofert ścieżka rowerowa
  3. Kosztorys ofertowy ścieżka
  4. Przedmiar-ścieżka
  5. Rys1_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_ORIENTACJA-4
  6. Rys3_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_PRZEKRÓJ_TYPOWY-1
  7. Rys4_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_SCHEMAT-STUDNI_CHŁONNEJ-2
  8. Rys5_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_STUDNIA_REWIZYJNA -1
  9. Rys6_ŚCIEŻKA_ROWEROWA_WPUST_DESZCZOWY-1
  10. WIETRZYCHOWICE_ŚCIEZKA_ROWEROWA_OPISY_TECHNICZNE-3