Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice”

Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice”.

W załączeniu:

  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt – umowy
  3. Zapytanie_ofertowe_azbest_2018