Ogłoszenie “Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych na działkach nr 778/3 i 779/6 “

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych na działkach nr 778/3 i 779/6 

Szczegóły postępowania w załączeniu: