ZARZĄDZENIE Nr 3.2020 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3.2020 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.

 

 

W załączniku zarządzenie:

20200130073902813