ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W OKRESIE STANU EPIDEMII

UWAGA! zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Wietrzychowice w okresie stanu epidemii !

Szanowni Państwo,

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gminy Wietrzychowice, petentów i pracowników, utrzymujemy w dalszym ciągu  ograniczone zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na czas epidemii koronawirusem (COVID-19).

Zasady obowiązują od 16.03.2020 r. do odwołania.

  • Podstawową formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w tym okresie będzie kontakt telefoniczny!
    Prosimy o odłożenie załatwiania spraw urzędowych na późniejszy okres.
  • Wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów lub za pośrednictwem poczty i banków.
  • Interesanci będą obsługiwani w Urzędzie tylko w sprawach niecierpiących zwłoki!
  • Obsługa w pokojach biurowych odbywać się będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach! Np. Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.
  • Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, środkami dostępnymi w Urzędzie Gminy.
  • Przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy została umieszczona skrzynka na korespondencje w której można złożyć podania, wnioski i inne dokumenty.
  • Jeśli sprawa nie wymaga pilnej wizyty w Urzędzie, uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy mailowej (gmina@wietrzychowice.pl) lub poprzez skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu.

Mieszkańcy powracający z zagranicy obowiązane są poddać się kwarantannie, a w przypadku objawów choroby pilne powiadomienie telefoniczne najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej w Tarnowie

tel. 14 621 70 97 lub 602 430 042.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach. Starsze osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak w obecnej sytuacji należy podjąć odpowiedzialne, choć radykalne kroki, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Gminy Wietrzychowice, petentów, jak i pracowników Urzędu.

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA WZAJEMNĄ POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ!!!

Tomasz Banek

Wójt Gminy Wietrzychowice

SEKRETARIAT URZĘDU GMINY WIETRZYCHOWICE:14 6418 045; 14 6418 018

Link do pozostałych numerów: