ZAWIADOMIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- trzech studni chłonnych oraz na usługi wodne w związku  z realizacją inwestycji pn: ” Przebudowa drogi powiatowej 1337K Wietrzychowice- Biskupice Radłowskie w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce 141 w miejscowości Sikorzyce gmina Wietrzychowice.”

 


Do pobrania: