Zawiadomienie o śmierci i pogrzebie śp. Mariana Czyżyckiego

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 13 stycznia 2020 r. zmarł powszechnie znany i szanowany,

Honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice

lek. med. MARIAN CZYŻYCKI.


Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu

i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ Tomasz Banek

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Wietrzychowicach

i Jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice