Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania pn: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice – 2020.