Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Remont i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice – 2019”.