Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia:

1.Remont drogi gminnej „Lipiańska” Nr K203046 dz. ewid. nr 377 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+455,

2.Remont drogi gminnej „Do Gniadego-Las” Nr K202678 dz. ewid. nr 724 w miejscowości Jadowniki Mokre w km  0+000-0+193.