Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania pn.: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice – 2020.Do pobrania: