Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: „Wycinka drzew na terenie gminy Wietrzychowice zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Tarnowie.”