Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania, że na wniosek SOC.6220.4.2017 z dnia 22 stycznia 2018 r. Gminy Wietrzychowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na działkach nr 843 w Miejscowości Miechowice Wielkie oraz działkach 557 i 558 położonych w miejscowości Wietrzychowice.

W załączeniu: