ZAWIESZENIE UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH OD 3 LISTOPADA 2020 R.

Szanowni Państwo,

w związku z postanowieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowie od dnia 03 listopada do odwołania zawiesza się osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim. Od jutra udzielanie nieodpłatnych porad prawnych będzie odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. teleporada). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą zgłaszać się do Wydziału Rozwoju Powiatu- tel. 14 68 83 327.