ZEBRANIE GMINNEGO ZARZĄDU OSP WIETRZYCHOWICE

9 kwietnia w Urzędzie Gminy Wietrzychowice odbyło się spotkanie Zarządu Gminnego OSP Wietrzychowice.

Podczas spotkania Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek przedstawił harmonogram ważnych wydarzeń dla wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy na 2018 rok.

Harmonogram wydarzeń:
– 3 maja 2018 – Gminne Święto Straży Pożarnych,

– 17 czerwca 2018 – Memoriał Płk Władysława Kabata połączony z obchodami 120-lecia OSP Miechowice Małe,

– 23 czerwca 2018 – Zawody Powiatowe OSP w Szerzynach,

– 5 sierpnia 2018 – Zawody Gminne Ochotniczych Straży Pożarnych w Wietrzychowicach,

– 12 sierpnia 2018 – Dożynki Gminne w Jadownikach Mokrych z udziałem wszystkich jednostek OSP,

– jesień 2018 – wspólne manewry w terenie

Podczas zebrania został uzupełniany skład Zarządu Gminnego. Jednogłośnie na Zastępcę Prezesa Gminnego OSP Wietrzychowice powołano druha Krzysztof Kocialskiego.

Gratulujemy.