Zestawienie zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Zestawienie  zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych wykazanych  w ramach realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021r.

Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach.

Termin wykonania zadania 30.09.2020 r.

Całkowita wartość inwestycji   brutto: 154 333,76  zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 43 767,26 zł.

Zdjęcie przedstawia fragment bdynku od strony wejścia do Publicznego Żłobka "Bajka" w Wietrzychowicach oraz tablicę informacyjną o dofinnasowaniu zadania.

Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach.

Termin wykonania zadania 30.10.2020r.

Całkowita wartość inwestycji  brutto: 290 371,18 zł,  z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 58 075,18 zł.

Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną zawieszoną na ogrodzeniu z informacją o dofinansowaniu zadania, w tle plac zabaw w Wietrzychowicach obok przedskzola.

Zagospodarowanie części działki nr 564 w miejscowości Demblin, Gmina Wietrzychowice.

Termin wykonania zadania 30.10.2020 r.

Całkowita wartość inwestycji brutto: 53 057,26 zł, z czego dofinansowanie z Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 53 057,26 zł.

Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania, w tle budynke byłej szkoły podstawowej w Demblinie.

Budowa nawierzchni na boisku do siatkówki w miejscowości Sikorzyce.

Termin wykonania zadania 16.11.2020 r.

Całkowita wartość inwestycji   brutto: 104 852,28 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 80 852,28 zł.

Zdjęcie przedstawia tablice informacyjną o dofinansowaniu zadania budowy nawierzchni na boisku do siatkówki w miejscowosci Sikorzyce.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Woli Rogowskiej.

Termin wykonania zadania 20.12.2020 r.

Całkowita wartość inwestycji  brutto: 66 368,60 zł, z  czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 66 368,60 zł.

Zdjęcie przedstawia tablice informacyjną dofinansowania zadania instalacji centranego ogrzewania w budynku OSP w Woli Rogowskiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Data rozpoczęcia robót 02.2021 r. Planowany termin wykonania zadania  28.12.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji   brutto: 3 096 532,83 zł,  z  czego dofinansowanie ze Środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło 945 795,47 zł.

Zdjęcie przedstawia tablice informacyjną o dofinansowaniu zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jadowniki Mokre.

Zdjęcie przedstawia tablice informacyjną o dofinansowaniu zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jadowniki Mokre, w tle budynki Zakładu oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych.

Data rozpoczęcia robót 04.2021 r. Termin wykonania  zadania 16.08.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji  brutto: 291 235,65 zł,  z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 116 494,26 zł.

Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania poprawy efektywności energetycznej budynku OSP w Jadownikach Mokrych.

Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214.

Termin wykonania zadania  10.12.2020 r.

Całkowita wartość inwestycji brutto: 124 799,32 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   wynosiło 124 799,32 zł

Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną dofinansowania zadania przebudowy i nadbudowy dachu na budytnku OSP w Jadownikach Mokrych.

Remont pomieszczeń na parterze w budynku Gimnazjum w Miechowicach Wielkich pod potrzeby Klubu Seniora.

Termin wykonania zadania  12. 2018r.

Całkowita wartość inwestycji brutto: 186 940,62 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa wyniosło   117 400,00 zł.

Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną zadania remonmt pomieszceń w budynku Gimnazjum w Miechowicach Wielkich na potrzeby Klubu Seniora.

Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora  na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina .Wietrzychowice.

Termin wykonania zadania   30.10.2020r.

Całkowita  wartość inwestycji   brutto: 241 828,44 zł, z czego dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa wyniosło  150 000,00 zł.

Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną dofinansowania zadania remontu pomieszczeń na parterze budynku szoły podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora.