ŻŁOBEK “BAJKA” JEST MIEJSCEM BEZPIECZNYM- OTRZYMALIŚMY POZYTYWNE OPINIE Z PSE ORAZ PSP

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Tarnowie oraz Państwowa Straż Pożarna w Tarnowie wydały pozytywne opinie w sprawie prowadzenia Publicznego Żłobka Bajka w Wietrzychowicach.
Świadczy to o tym, że lokal jest bezpieczny i spełnia wszystkie wymogi sanitarne.
 
W związku z powyższym 16 listopada br. Rada Gminy Wietrzychowice będzie podejmować uchwałę o utworzeniu nowej jednostki budżetowej, czyli Publicznego Żłobka.
 
Na początku grudnia, będzie można składać wnioski o przyjęcie dzieci w wieku do lat 3 do Publicznego Żłobka Bajka w Wietrzychowicach.
Szczegóły będą podane zaraz po podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy.
Żłobek będzie prowadził zajęcia dla dzieci od lutego 2021 r.