ZŁOTE GODY W GMINIE WIETRZYCHOWICE

10 grudnia b.r. w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach odbyła się uroczystość zwana “Złotymi Godami”, na której dokonano wręczenia medali parom świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

– Pan Ryszard Pagacz Wicewojewoda Małopolski
– Pan Wiesław Krajewski Poseł Rzeczypospolitej Polskiej,
– Pani Ewa Kubisztal asystent, która reprezentowała Panią Annę Pieczarka Posła Rzeczypospolitej Polskiej,
– Pani Paulina Rudnik asystent, która reprezentowała Panią Józefę Szczurek-Żelazko Posła Rzeczypospolitej Polskiej
– Pan Stefan Dzik Radny Powiatu Tarnowskiego.
 
Po przemowach zebranych gości Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz wręczył zebranym Jubilatom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP. Zebrani goście wraz z  wójtem gminy Wietrzychowice Panem Tomaszem Bankiem oraz wicewójt Panią Sabiną Nowak wręczyli Jubilatom drobne upominki oraz kwiaty.
 
Uroczystość uświetnił występ taneczny seniorów z Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych oraz Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich.
 
Nie zabrakło również tortu i szampana oraz tradycyjnego odśpiewania “100 lat” dostojnym Jubilatom.
 
Serdecznie dziękujemy zebranym gościom za obecność oraz ciepłe i pełne serca życzenia.
Dziękujemy seniorom oraz ich opiekunowi Pani Agacie za piękny występ.
Dziękujemy Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach Pani Jadwidze Gorli oraz Kierownik USC w Wietrzychowicach Pani Ali Szewczyk za wspaniałe przygotowanie i oprawę uroczystości.
 
Niestety nie wszystkie pary mogły pojawić się osobiście na uroczystości, dlatego Wójt Gminy oraz Kierownik USC udadzą się do nich osobiście.