ZMIANA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr O:184 z dnia 29.08.2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:184 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Obszar: zlewnie: dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo i krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Ważność:  od godz. 13:10 dnia 30.08.2021 do godz. 12:00 dnia 31.08.2021

Uwagi: Zmiana dotyczy prawdopodobieństwa oraz wyświetlania rzek i zlewni objętych Ostrzeżeniem w serwisach internetowych IMGW-PIB. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.