Zmiana terminu 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego

W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o kolejnej zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 1 września do 15 października 2020 roku. Głosowanie zaplanowano na wiosnę 2021 roku.

Z powodu pandemii koronawirusa zdecydowano także o odwołaniu wszystkich spotkań informacyjnych dotyczących 5. edycji BO Małopolska.

Ważne terminy w 5. Edycji BO Małopolska

Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego – od 1 września do 15 października 2020 r.
Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań – do 30 października 2020 r.
Udostępnienie wstępnej listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych – do 5 lutego 2021 r.
Składanie odwołań przez autorów zadań – do 12 lutego 2021 r.
Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – do 31 marca 2021 r.
Udostępnienie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych – do 16 kwietnia 2021 r.
Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań – od 16 kwietnia 2021 r.
Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego – 1 maja – 31 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego – do 15 września 2021 r.