Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • W przypadku większej ilości faktur dla czytelności wniosku prosimy o wypełnienie załącznika „Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku”

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W załączeniu:

  1. Formularz do pomocy publicznej
  2. Procedura_akcyza_2019
  3. Wzór_wniosku_akcyza_2019 – edytowalny
  4. Zestawienie faktur