Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Składamy wszystkim sołtysom oraz Radom Sołeckim najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności.

Życzymy również wytrwałości, przyjaznych relacji z mieszkańcami i satysfakcji z wypełnianych obowiązków.

Jednocześnie składamy podziękowania oraz słowa uznania za Waszą ciężką pracę na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia społeczności lokalnej.