ŻYCZENIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku, a jego obchody są okazją do zwiększania świadomości społeczeństw o potrzebach i korzyściach płynących z pełnego uczestnictwa osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w każdej sferze życia społecznego, gospodarczego czy politycznego.

Z tej okazji Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice składają serdeczne życzenia!