1 września 2020 roku rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020

Gminne Biuro Spisowe w Wietrzychowicach informuje, iż od dnia 1 września 2020 roku rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020. Będzie on prowadzony w całej Polsce do 30 listopada 2020 roku według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/
  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99 – następnie wybierając opcję „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia spisu przez telefon (koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora)

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

 

Dla osób które nie posiadają dostępu do internetu  istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z stanowiska komputerowego zlokalizowanego w siedzibie Gminnego Biura Spisowego w Wietrzychowicach tj. w budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice pod adresem 33-270 Wietrzychowice 19. Mając na uwadze sytuacje epidemiologiczną w kraju zalecany wszystkim użytkownikom gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości o wcześniejszy kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Wietrzychowicach pod nr telefonu 14 6418045 w. 14 lub 27.

Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.