NIE WYCHODŹ, ZOSTAŃ W DOMU !

UWAGA!!! Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Wietrzychowice !!!

Szanowni Państwo,

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gminy Wietrzychowice, petentów i pracowników, zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Wietrzychowice na okres zagrożenia koronawirusem (COVID-19).

Zasady obowiązują od 16.03.2020 r. do odwołania.

 • Podstawową formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w tym okresie będzie kontakt telefoniczny!
  Prosimy o odłożenie załatwiania spraw urzędowych na późniejszy okres.
 • Wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów lub za pośrednictwem poczty i banków.
 • Interesanci będą obsługiwani w Urzędzie tylko w sprawach niecierpiących zwłoki!
 • Przed wejściem pracownik Urzędu będzie dokonywał wstępnego wywiadu i informował mieszkańców o ograniczeniach wizyt.
  Do budynku Urzędu petenci będą wpuszczani pojedynczo.
 • W korytarzu zostało przygotowane stanowisko, przy którym każdy będzie mógł złożyć pismo lub dokumenty.
  Obsługa w pokojach biurowych odbywać się będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach! Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.
 • Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, środkami dostępnymi w Urzędzie Gminy.
 • Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel, wysoka temperatura) będą proszone o bezwzględne opuszczenie Urzędu.
 • Jeśli sprawa nie wymaga pilnej wizyty w Urzędzie, uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy mailowej (gmina@wietrzychowice.pl) lub poprzez skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu.
 • Sesje Rady Gminy Wietrzychowice będą się odbywać z wyłączeniem publiczności, gości oraz przy ograniczonej obecności pracowników Urzędu Gminy.

Mieszkańców powracających z zagranicy prosimy o pozostanie w najbliższym czasie w domach, samokontrolę, a w przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną pilne powiadomienie telefoniczne najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej w Tarnowie

tel. 14 621 70 97 lub 602 430 042.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach. Starsze osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak w obecnej sytuacji należy podjąć odpowiedzialne, choć radykalne kroki, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Gminy Wietrzychowice, petentów, jak i pracowników Urzędu.

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA WZAJEMNĄ POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ!!!

Tomasz Banek
Wójt Gminy Wietrzychowice

SEKRETARIAT URZĘDU GMINY WIETRZYCHOWICE:
14 6418 045; 14 6418 018

Link do pozostałych numerów:

SPIS NUMERÓW