INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Wietrzychowicach”.