NIE NARAŻAJ INNYCH!!!

Osoby, które w ostatnim czasie powróciły z zagranicy , w szczególności z miejsc zagrożonych epidemią koronawirusa COVID-19, są proszone o zachowanie szczególnej ostrożności , przestrzegania zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zobowiązane są do: