Rekrutacja dzieci do Publicznego Żłobka “BAJKA” w Wietrzychowicach

Drodzy Rodzice,

Rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Żłobka „Bajka”    w Wietrzychowicach na nowy rok trwający od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 roku.

Nowe wnioski o przyjęcie dziecka proszę składać wraz z załącznikami do Dyrektora Publicznego Żłobka „Bajka” Wietrzychowicach w budynku wielofunkcyjnym gminy, Wietrzychowice 187 (Oświata) w terminie od 01.03.2021 r. – 30.03.2021 r.

Wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej żłobka www.zlobekbajka.wietrzychowice.pl w zakładce : Dokumenty do pobrania oraz w budynku żłobka: Wietrzychowice 190

Dyrektor

Monika Bochenek – Król


Do pobrania: