Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD “Zielony Pierścień Tarnowa”

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety znajdującej się w poniższym linku: Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD “Zielony Pierścień Tarnowa”

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa jest w trakcie przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej dotyczącej wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 a ankieta  jako narzędzie badawcze pozwoli na uzyskanie niezbędnych informacji.

 

Dziękujemy za zaangażowanie.

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa