Studiuj w PWSZ w Tarnowie – najchętniej wybieranej Uczelni zawodowej w Polsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie rozpoczęła 1 sierpnia rekrutację dodatkową. W ofercie najstarszej, największej i najchętniej wybieranej uczelni zawodowej w Polsce jest 23 kierunki i ponad 30 specjalności. PWSZ prowadzi naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich jednolitych i uzupełniających, studiach podyplomowych oraz kursach językowych i maturalnych. Podczas trwającej w sierpniu i wrześniu rekrutacji można zgłosić chęć studiowania na wszystkie kierunki znajdujących się w ofercie.

Po raz pierwszy kandydaci mogą podjąć studia na kierunkach położnictwo oraz chemia stosowana. Pierwszy z nich prowadzony będzie na studiach I stopnia w systemie stacjonarnym. Dla chętnych przewidziano 30 miejsc. Kształcenie koncentrować się będzie na przedmiotach związanych z samym położnictwem, ginekologią, a także ogólną wiedzą medyczną. Studia inżynierskie na kierunku chemia stosowana zostały przygotowane z myślą o zapotrzebowaniu lokalnego rynku, zwłaszcza zaś o chemicznym gigancie, w którym znajdują zatrudnienie specjaliści z dziedziny chemii. Warto wspomnieć, że rekrutacja odbywa się także na kierunek chemia (studia licencjackie), gdzie studenci mogą uczyć się stacjonarnie i niestacjonarnie, realizując interesujące specjalności (np. chemię medyczną, chemię żywności, ratownictwo chemiczne).

Rekrutacja dodatkowa odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 17 września 2021 r. Na kandydatów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 czekają także pracownicy obsługujący punt informacyjny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uczelni: pwsztar.edu.pl

 

OFERTA EDUKACYJNA

 • Administracja (stacjonarne i niestacjonarne)
  • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim
  • administracja publiczna (I i II stopień)

 

 • Automatyka i robotyka (stacjonarne)

 

 • Chemia (stacjonarne i niestacjonarne)
  • chemia medyczna
  • chemia stosowana
  • chemia żywności
  • ratownictwo chemiczne
  • kontrola jakości w chemii

 

 • Chemia stosowana (studia inżynierskie)

 

 • Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne)
  • ekonomika turystyki i hotelarstwa
  • finanse przedsiębiorstw
  • ekonomia menedżerska (II stopnia)

 

 • Elektronika i telekomunikacja (stacjonarne)

 

 • Elektrotechnika (stacjonarne)

 

 • Filologia (stacjonarne i niestacjonarne)
  • filologia angielska
  • filologia germańska
  • filologia romańska

 

 • Filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne)
  • twórcze pisarstwo (I i II stopień)
  • menedżer i animator kultury (I i II stopień)
  • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz (I stopień)
  • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (II stopień)
  • nauczycielska (I i II stopień)

 

 • Fizjoterapia (stacjonarne jednolite studia magisterskie)

 

 • Grafika (stacjonarne)
  • grafika projektowa

 

 • Informatyka (stacjonarne)

 

 • Inżynieria materiałowa (stacjonarne)
  • technologia materiałów
  • inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego

 

 • Matematyka (stacjonarne)
  • matematyka finansowa i aktuarialna
  • matematyka stosowana
  • matematyka z informatyką w finansach

 

 • Mechatronika (stacjonarne)

 

 • Ochrona Środowiska (stacjonarne)
  • odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza
  • ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody

 

 • Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne, II stopień)

 

 • Pielęgniarstwo (I, II stopnia, pomostowe, stacjonarne i niestacjonarne)

 

 • Położnictwo (I stopnia, stacjonarne)

 

 • Praca socjalna (I, II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Technologia chemiczna (studia stacjonarne II stopnia)

 

 • Wychowanie fizyczne (I, II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
  • gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną
  • instruktor sportu
  • edukacja dla bezpieczeństwa

 

 • Wzornictwo (stacjonarne)
  • projektowanie form przemysłowych
  • projektowanie komunikacji wizualnej