Apel Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie

W związku z licznymi sygnałami ze strony mieszkańców Powiatu Tarnowskiego o nieuczciwych praktykach rynkowych, których dopuszczaj się przedstawiciele handlowi podczas składania Konsumentom propozycji zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej, paliwa gazowego czy też świadczenia usług telekomunikacyjnych zaistniała konieczność zwrócenia uwagi na stosowanie praktyki, apelując równocześnie o rozwagę i ostrożność oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów przed ich podpisaniem.


Do pobrania: