ODEBRANO AZBEST OD MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w listopadzie 2021 r. od mieszkańców gminy został odebrany i przetransportowany do utylizacji azbest w ilości 43,4 ton. Udało się odebrać azbest od wszystkich właścicieli nieruchomości zapisanych na liście oczekujących.

 

Osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem i utylizacją azbestu w 2022 roku  (zdjętego z dachów budynków mieszkalnych/gospodarczych i zmagazynowanego na posesji) proszone są o kontakt z urzędem – pok. nr 13 lub pod nr tel. 14 6418 045 wew. 19.