Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!

 

Jeśli potrzebujesz zmiany – zadzwoń i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

CO OFERUJEMY ?

  • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23500,00 zł
  • wsparcie pomostowe na 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

  • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
  •  odchodzących z rolnictwa.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/

 

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 3000451 lub 533 446 405,
e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Krakowska 11a,
33-100 Tarnów