WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 15.12.2021 r. wstrzymuje do odwołania kursowanie przeprawy promowej na następującej drodze:

  1. nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice.

Przerwa w kursowaniu przeprawy promowej spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych najazdów. Przewidywany czas zamknięcia przeprawy- 3 dni.


Do pobrania: