“Bezpieczny dom – szczęśliwa rodzina!” Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzona przez Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – podsumowanie

W ramach profilaktyki przeciwdziałania Przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zainicjował realizację kampanii profilaktycznej pt.
„Bezpieczny dom-Szczęśliwa Rodzina”, W realizację kampanii czynnie włączyli się uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wietrzychowicach pod przewodnictwem członka ZI – pedagoga Pani Katarzyny Nagórzańskiej; uczniowie szkół przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Jadownikach Mokrych pod przewodnictwem członka ZI -Pani Marzeny Cierniak oraz policjanci komisariatu Policji w Żabnie na czele z komendamtem Dominikiem Rzepeckim oraz dzielnicowym Dawidem Dziedzicem, którzy także współpracują z ZI.

W ramach kampanii podjęto następujące działania:

– w marcu 2019 r. ogłoszono wśród uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych,  szkolny konkurs na hasło promujące kampanię, w ramach którego wyłoniono treść:” Bezpieczny Dom-Szczęśliwa Rodzina”

W dniu 12 marca 2019 roku, na terenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Jadownikach Mokrych, miała miejsce wizyta Policjantów z Komisariatu Policji Żabno na czele z Komendantem podkom. Dominikiem Rzepeckim. Podczas wizty policjanci opowiedzieli zebranym dzieciom i młodzieży o swoim zawodzie, między innymi jaką rolę pełni policjant w społeczeństwie, również w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budując tym samym zaufanie do służb mundurowych. Podczas spotkania funkcjonariusze policji zainicjowali dyskusję z zebranymi dziećmi i młodzieżą, którzy bardzo chętnie włączali się do rozmowy odpowiadając rzeczowo na zadawane pytania.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Barbara Kamysz-Wietecha opowiedziała
o współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z Policją w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz o rozpoczętej  kampanii “Bezpieczny dom – szczęśliwa rodzina”, w ramach której będzie przeprowadzony konkurs na prace plastyczne. Pieczę nad zorganizowaniem prac plastycznych na terenie ośrodka objęła Pani Marzena Cierniak.

W miesiącu marcu 2019 r. ogłoszono również wśród uczniów szkoły podstawowej wraz z oddziałami gimnazjum konkurs na ulotkę dotyczącą tematyki kampanijnej, informacje zamieszono także na stronie internetowej szkoły. Prace przyjmowano do końca maja 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano ma czerwiec 2019r.

Od marca do maja 2019r. pedagog szkolna przeprowadziła warsztaty, rozmowy i pogadanki w klasach na temat przemocy w rodzinie; warsztaty odbywały się  w formie klasowo-lekcyjnej, wykorzystano dostępne filmy edukacyjne, materiały dostarczone przez GOPS oraz materiały policyjne, a także zasoby własne.

Podczas spotkania wywiadówkowego w dniu 4 kwietnia 2019r. rodzice zostali poinformowani o kampanii profilaktycznej, przekazano im także informacje dotyczące sposobów reagowania na problem przemocy oraz możliwości korzystania z instytucji pomocowych.

W dniu 2 czerwca 2019r., podczas pikniku z okazji Gminnego Dnia Dziecka,  zaprezentowano prace konkursowe uczniów w formie wystawy plenerowej. Uczniowie  szkół przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Jadownikach Mokrych zaprezentowali prace grupowe w postaci plakatów. Natomist uczniowie szkoły podstawowej wraz z oddziałami gimnazjum zaprezentowali prace w postaci ulotek. Wszystkie prace  zostały wyeksponowane na tablicach.

W dniu 11 czerwca 2019r. zorganizowano uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na ulotkę kampanijną. Podczas spotkania przedstawiciel Policji wygłosił prelekcję na temat zjawiska przemocy w rodzinie i form pomocowych; po czym wręczono uczniom nagrody ufundowane przez Policję oraz pedagoga szkolnego.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach kampanii udało się przeprowadzić w sposób terminowy i  rzetelny. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w kampanii. Szczególne podziękowania należą się Pani Katarzynie Nagórzańskiej, Pani Marzenie Cierniak, Komendantowi Dominikowi Rzepeckiemu oraz dzielnicowemu Dawidowi Dziedzicowi.