“Bezpieczny dom – szczęśliwa rodzina!”

Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzona przez Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

W ramch kampani profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniu 12 marca 2019 roku, na terenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Jadownikach Mokrych, miała miejsce wizyta Policjantów
z Komisariatu Policji Żabno na czele z Komendantem podkom. Dominikiem Rzepeckim. Podczas wizty policjanci opowiedzieli zebranym dzieciom i młodzieży o swoim zawodzie, między innymi jaką rolę pełni policjant w społeczeństwie, również w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budując tym samym zaufanie do służb mundurowych. Podczas spotkania funkcjonariusze policji zainicjowali dyskusję z zebranymi dziećmi i młodzieżą, którzy bardzo chętnie włączali się do rozmowy odpowiadając rzeczowo na zadawane pytania.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Barbara Kamysz-Wietecha opowiedziała
o współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z Policją w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz o rozpoczętej  kampanii “Bezpieczny dom – szczęśliwa rodzina”, w ramach której będzie przeprowadzony konkurs na prace plastyczne a później wystawa tych prac. Pieczę nad zorganizowaniem prac plastycznych na terenie ośrodka obejmie Pani Marzena Cierniak, która jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Rrzeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie.

Podobne działania w ramch kampanii będą miały miejsce w innych placówkach oświatowych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Na zakończenie wizyty Policjanci zaprosili dzieci i młodzież do obejrzenia radiowozów, pokazując poszczególne ich funkcje. Uczestnicy, wśród śmiechu  i ogólnego zadowolenia robili pamiątkowe zdjęcia, a policjanci wręczali im drobne prezenty i gadżety.

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Policji: podkom. Dominikowi Rzepeckiemu, dzielnicowemu st. sierż. Dawidowi Dziedzicowi oraz asp. Andrzejowi Mrówce z Komisariatu Policji w Żabnie za włączenie się w Kampanię “Bezpieczny dom – szczęśliwa Rodzina”.