Wizyta w Klubie Seniora

W dniu 11 marca 2019 roku, do Klubu Seniora udała się z wizytą Pani Barbara Kamysz-Wietecha – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wietrzychowice, aby przybliżyć Seniorom zakres spraw jakie można załatwić w GOPS.

Pani Barbara przedstawiła prezentację na temat: świadczeń z Pomocy Społecznej, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, możliwości uzyskania Karty Dużej Rodziny oraz skorzystania z pomocy rzeczowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Omówiła także zasady korzystania ze świadczeń, które obsługuje GOPS,
a  podczas luźnej dyskusji  udzielała odpowiedzi na szczegółowe pytania Seniorów.