INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie w dniu 25 marzec 2019 r. otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które bedą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej a  1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty będą wydawane w dniach od 25.03.2019 r do 27.03.2019 r. w godzinach pracy GOPS.