BLISKO 26 TYSIĘCY ZŁOTYCH PRZEZNACZONE NA SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA JEDNOSTKI OSP JADOWNIKI MOKRE

Logo Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Wietrzychowice wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy, wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych w postaci:

  • Namiotu pneumatycznego – ratowniczego NPS 27, za kwotę 22 000 zł
  • Ubrania specjalnego NOMEX, za kwotę 3 500 zł

Na wczorajszym spotkaniu Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek, wspólnie z Panem  Piotrem Sakiem Posłem na Sejm RP przekazali Namiot pneumatyczny – ratowniczy NPS 27 oraz Ubranie Specjalne NOMEX jednostce OSP Jadowniki Mokre. Dzięki temu jednostka będzie jeszcze lepiej przygotowana do niesienia pomocy pokrzywdzonym.

Zadanie zostało: Współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w kwocie 25 000 zł.

Wkład własny Gminy Wietrzychowice na realizację zadania to 500 zł.