BUDŻET INWESTYCYJNY GMINY WIETRZYCHOWICE WSPARTY KWOTĄ PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH !!!

500 000 zł dla Gminy Wietrzychowice w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.

To realne wsparcie rządowej Tarczy dla naszego samorządu!!!

Liczby mówią wszystko – w tym trudnym roku możliwości inwestycyjne Gminy Wietrzychowice to tylko 300 000 zł.

Dzięki rządowemu wsparciu kwotą 500 000 zł mamy środki na wkład własny na realizację bardzo wielu projektów, które zwiększą tą kwotę nawet trzykrotne.

Nigdy wcześniej Polskie Państwo nie przedstawiło programu, który by tak szeroko wspierał działania Małych Ojczyzn. Łącznie do wszystkich gmin i powiatów trafi 6 mld zł pomocy finansowej. Pieniądze będą przekazywane na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji. To kolejny zastrzyk środków, które pozwolą na utrzymanie miejsc pracy a także na podnoszenie zarobków pracowników firm wykonawczych.

Serdecznie dziękujemy Pani Poseł Annie Pieczarce za wręczenie promesy.
Dziękujemy Panu Romanowi Łucarzowi Staroście Tarnowskiemu i jego zastępcy za zorganizowanie wspaniałego dzisiejszego wydarzenia.