“OBIEKT BEZPIECZNY HIGIENICZNIE” W POLSCE

Polska Organizacja Turystyczna zachęca wszystkich przedsiębiorców do udziału w akcji “Obiekt bezpieczny higienicznie” w Polsce.

Akcja ma zapewnić Polakom dostęp do informacji na temat obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi GIS. Skierowana jest do wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie Polski. Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Znak graficzny może być używany do działań marketingowych przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych.

Celem akcji jest:

  1. Propagowanie wiedzy oraz udostępnienie materiałów na temat przygotowania do świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego.
  2. Budowanie zaufania gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS.
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obiektów noclegowych, w tym podczas korzystania z usług gastronomicznych świadczonych w obiektach.
  4. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
  5. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą zgłosić swój obiekt wypełniając formularz na stronie internetowej pod poniższym adresem: