NOWE OBOSTRZENIA W CAŁEJ POLSCE OD 20 MARCA DO 9 KWIETNIA 2021 R.

19 marca 2021

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczna w naszym kraju spowodowaną brytyjską mutacją koronawirusa zostały ponownie wprowadzone w całej Polsce obostrzenia.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały nowe zasady. Swoją działalność muszą zawiesić:

 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

URZĄD GMINY WIETRZYCHOWICE- PONOWNIE OTWARTY DLA PETENTÓW

26 października 2020

Szanowni Państwo,

od jutra tj. od dnia  27.10.2020 r. Urząd Gminy w Wietrzychowicach zostaje ponownie otwarty dla petentów. Z uwagi na utrzymujący się stan pandemii koronawirusa obsługa petentów odbywać się będzie w miejscu do tego przeznaczonym (w korytarzu przy głównym wejściu do urzędu).

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gminy Wietrzychowice, petentów i pracowników, utrzymujemy w dalszym ciągu  ograniczone zasady funkcjonowania:

 • Zalecaną formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w tym okresie będzie kontakt telefoniczny!
  Prosimy o odłożenie załatwiania spraw urzędowych na późniejszy okres.
 • Wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów lub za pośrednictwem poczty i banków. Jeśli nie ma takiej możliwości opłaty można zrealizować w kasie Urzędu Gminy Wietrzychowice.
 • Obsługa w pokojach biurowych odbywać się będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach! Np. Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.
 • Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, środkami dostępnymi w Urzędzie Gminy.
 • Przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy została umieszczona skrzynka na korespondencje w której można złożyć podania, wnioski i inne dokumenty.
 • Jeśli sprawa nie wymaga pilnej wizyty w Urzędzie, uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy mailowej (gmina@wietrzychowice.pl) lub poprzez skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach. Starsze osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i w zaistniałej sytuacji liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

 

SEKRETARIAT URZĘDU GMINY WIETRZYCHOWICE:14 6418 045; 14 6418 018

Link do pozostałych numerów:

OD JUTRA CAŁY KRAJ ZNAJDZIE SIĘ W CZERWONEJ STREFIE

23 października 2020

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną  od jutra tj. od 24 października 2020 r.  cały kraj zostaje objęty czerwoną strefą. Wprowadzone zostają nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych;
 • w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych zasad bezpieczeństwa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

WAŻNE!KOLEJNY PRZYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE

22 października 2020

Szanowni Państwo na terenie gminy Wietrzychowice potwierdzono kolejny przypadek COVID-19. W związku z ogólną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wzrostem zachorowań w powiecie tarnowskim, prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pamiętajmy o przestrzeganiu aktualnych obostrzeń! :

 • zachowaniu bezpiecznej odległości
 • obowiązku zasłaniania nosa oraz ust w przestrzeni publicznej
 • częstej dezynfekcji rąk

Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA, dzięki której ochronisz siebie i innych:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Nasze zdrowie i życie zależy od wzajemnej odpowiedzialności.

Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie: Covid-19 informacje z powiatu

WAŻNE!KORONAWIRUS- KOLEJNY PRZYPADEK NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE

13 października 2020

Szanowni Państwo na terenie gminy Wietrzychowice potwierdzono kolejny przypadek COVID-19.  W związku z ogólną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wzrostem zachorowań w powiecie tarnowskim, prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pamiętajmy o przestrzeganiu aktualnych obostrzeń! :

 • zachowaniu bezpiecznej odległości
 • obowiązku zasłaniania nosa oraz ust w przestrzeni publicznej
 • częstej dezynfekcji rąk

Bądźmy solidarni i odpowiedzialni! Troszczmy się nie tylko o siebie ale również o innych.

Aktualne informacje znajdą Państwo również na stronie : COVID-19-informacje z powiatu

KORONAWIRUS- OD 10 PAŹDZIERNIKA NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CAŁYM KRAJU

12 października 2020

Od dnia 10 października cały kraj został objęty żółta strefą (za wyjątkiem powiatów należących do strefy czerwonej). W związku z czym wchodzą w życie dodatkowe obostrzenia, oto niektóre z nich:

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju: obowiązuje w przestrzeni publicznej, w sklepach, komunikacji a także na ulicach. Obostrzenie to nie będzie obowiązywać na terenie lasów i parków

Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Lokale gastronomiczne: w całym kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczna odległość, na jedną osobę powinno przypadać co najmniej 4m2. Lokalne nie będą mogły udostępniać miejsc do tańczenia.

Imprezy okolicznościowe: limit osób do 75 (wchodzi w życie od 17 października)

Wydarzenia kulturalne:

 • w przestrzeni zamkniętej z udziałem 25% publiczności
 • w plenerze maksymalnie 100 osób
 • 25% miejsc zajętych w kinach

Zgromadzenia: możne w nich uczestniczyć maksymalnie 150 osób, należy zachować bezpieczną odległość 1,5 m między uczestnikami oraz  min. 100 m między zgromadzeniami. Uczestnicy muszą zakrywać nos i usta.

Dodatkowe informacje i bieżące zalecenia znajda Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Do pobrania również aktualne ulotki informacyjne: