DBAJMY O JAKOŚĆ POWIETRZA

Rozpoczął się czas ogrzewania domów, a więc powrócił temat jakości powietrza.

Przypominamy, że spalanie odpadów oraz innych szkodliwych materiałów w piecach i kotłowniach domowych jest ustawowo zakazane i karane.

Nie wolno spalać np.: zużytych opon i odpadów z gumy, opakowań foliowych, opakowań po farbach i lakierach, wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, drewna o wysokiej wilgotności, papieru z kolorowym nadrukiem.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Od roku 2017 obowiązuje w Małopolsce uchwała antysmogowa. Wprowadza ona ograniczenia i wymogi, które stopniowo będą doprowadzać do wyeliminowania z naszego otoczenia urządzeń przestarzałych i niskosprawnych. Wprowadza ona także całkowity zakaz wykorzystania najniższej jakości węgla oraz mokrego drewna, które generują największe zanieczyszczenie powietrza.

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń: Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.  Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.