INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.