UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.