Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice”