DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ STAREGO PIECA

 

W ramach realizacji projektu 4.4.3- “Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” Wójt Gminy przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania  w kwocie wysokości 9 000 zł  na wymianę starego pieca węglowego  na nowoczesny kocioł na paliwo stałe.