ZAPRASZAMY NA GMINNE DOŻYNKI W JADOWNIKACH MOKRYCH